Klinikte Meme Muayenesi

Klinikte Meme Muayenesi

  • 20-39 yaşları arasında 3 yılda bir kez ;
  • 40 yaşından başlayarak yılda bir kez, uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır.
  • Memelerinde bazı muayene bulguları gözlemlenen kişiler, hekimin gerekli gördüğü aralıklarla izlenmelidir.
  • Meme kanserlerinin % 14-20′si klinikte meme muayenesi ile saptanır.

Recent Posts

Meme Sağlığı

Nipple Discharge

See your doctor when you...

Meme Sağlığı

Breast Reconstruction

In some cases, your breast...

Meme Sağlığı

Treatment

Women with breast cancer have...

Meme Sağlığı

Sentinel Lymph Node Biopsy

Surgery is the first choice...

Meme Sağlığı

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından...